top of page
Atem Palet Atemwood

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Tüm süreçlerde; müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

Sektördeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerinde, maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için en son teknoloji ve yenilikleri uygulamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Yakaladığı kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmeyi,

Her aşamada ve tüm ayrıntılarda kalitede dünya standartlarını hedeflemeyi,

İş ortaklarımızla güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

 

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Çevre Politikası

Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak.

Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.

Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.

Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.

Sürdürülebilirlik

ATEMWOOD ailesi olarak; üretim sürecimizi ve ürünlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiriyoruz.  

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı büyümeyi, çevre dostu teknolojilerle üretim yapmayı hedefliyoruz.

bottom of page